Turkish Mineral, Turkish agate, Turkish diaspore
 

Cubuk Agate info

 • Cubuk agate info

  Vindplaats van lithofysen, chalcedoon en agaten uit het gebied van Cubuk in Turkije.
  Een gebied waar een grote verscheidenheid aan stollingsgesteenten te vinden is in Turkije ligt ten noord- oosten van Ankara en wel in en rond het district van Cubuk en het zuidelijke deel van het district Sabanözu en Cankiri. Het gebied is bekend door zijn vele perlietmijnen. De lithofysen en agaten worden gevonden in de vulkanische gebieden in de bovengenoemde districten. De agaten uit deze gebieden zijn gevormd in vulkanische gesteenten, zoals Basalt, Andesiet en Rhyolieten, de agaten in de Andesiet zijn ontstaan in spleten en scheuren van het gesteente en bestaan vaak uit chalcedoon en kwarts, met vaak insluitingen van pseudomorfe mineralen, die in de spleten en scheuren zijn gevormd als zeolietmineralen. De chalcedoon heeft vaak agaatbanden en worden " barred agaten" genoemd .Bij sommige agaat monsters in de Andesiet zijn holle ruimte aangetroffen waarin afdrukken van de oorspronkelijke kristallen ( vaak zeolieten, calciet en aragoniet.) nog te zien zijn, de holle ruimte van de kristallen komen in grote hoeveelheden voor in de volledig gevulde chalcedoon afzettingen. De gebande Agaat en insluitingen kunnen soms vele kleuren hebben en worden dan ook wel multi-colored agaten genoemd en zijn geheel zelfstandig gevormd. ln de Andesiet komt geen Uruquay- agaat vorm voor, dit zijn agaten met horizon gelaagde banden van chalcedoon en opaal.
  De agaten uit de Rhyoliet gesteenten zijn gevormd als lithofysen, deze lithofysen vormde onregelmatige hole ruimte in de Rhyoliet, waarin later kristallen konden ontstaan zoals zeolieten, calciet en arogoniet. Door hydrothermale processen werden de lithofysen opgevuld met agaat en werden de kristallen omgezet in chalcedoon met vaak agaatbanden in de kristallen, De agaten mat de pseudo-kristallen worden "sageniet agaten" genoemd, (Sageniet is eigenlijk een rutiel mineraal). De mineralen die als pseudomorf voorkomen zijn, Laumontiet, Perliatiet, Natroliet, Calciet en Aragoniet.
  Bij de vorming van de agaten uit Cubuk is uit onderzoekingen ontdekt dat de banden van de agaten, uit verschillende structuren bestaan, zoals vezelachtige structuren die opgebouwd zijn uit Sferulieten, dit zijn kleine bolletjes van Sio4 , er is geen grof kristallijne kwarts aangetroffen, alle banden hebben een vezelachtige structuur waarin zich verschillende elementen bevinden die de kleur aan de agaten geeft zoals Al, Cu, Fe, K, Mr1, Na, Sb, Zn,Zr. Ook worden er zeer mooie "mosagaten" gevonden, de insluitingen van de mosstructuur is ontstaan door de inkiezeling van fossiele wieren en algen. De kleuren van de agaten zijn vaak donker, met heldere tinten, geel, rood, blauw, lavendel, groen, zwart, roze en wit. Ook komt er in de gebande agaat opaal voor, vooral bij de Uruquay agaat, wat zich kenmerkt door de wit gestreepte banden.
  De chalcedoon en lithofysen zijn gevormd in het Mioceen en zijn ongeveer 16 tot 18 miljoen jaar geleden gevormd door vulkanische hydrothermale processen. Het gebied van Cubuk ligt op een hoogte van meer dan 2000 meter, ander vindplaatsen van Turkse agaten zijn Yozgat, Tokat, Amasya, Sinop, Kastamonu, Eskisehir, lzmir, Canakkaale, Kritahya, Denizli, Mugla,  Fatsa, Van, Adiyaman, en vele andere plaatsenook in het gebied van Noord -Ankara.
  Turkish-mineral © all rights reserved.

  € 0,00